B for det bedre borgerskab..?

“Ved de store, tyske Sejre, der har slaaet Verden med Forbavselse og Beundring, er en ny Tid oprundet i Europa, der vil medføre en ny Ordning i politiske-økonomisk Henseende under Tysklands Førerskab. Det vil være Danmarks Opgave herunder at finde sin Plads i et nødvendigt og gensidigt, aktivt Samarbejde med Stortyskland. Det danske Folk stoler paa, at det i den nye, europæiske Ordning vil kunne bevare sin Selvstændighed, og det haaber at finde Forstaaelse for sin Egenart og for sin traditionelle, fredelige, politiske og sociale Udvikling”

– Erik Scavenius, Radikal udenrigsminister den 8. Juli 1940.

Hvis man skal forstå det Radikale Venstre, så skal man en tur i historiebøgerne.

Partiet har altid haft det svært med danskheden, og forholdet til vort lands mere end 1000 årige historie.

For mangt en radikal har nok i en stille stund tænkt, at hvis Vorherre kom tilbage til Danmark og skulle i stemmeboksen, så ville han stemme radikalt.

Denne ulastelige tro på egen godhed, og patent på sandheden og det gode liv, har altid været et kendetegn for partiet. Man er fornuften og humanismens stemme – og det uanset konsekvenserne for Danmark.

Som Scavenius beundrede nazismen, og den stærke mands løsning på alle problemer, så har partiet konstant følt, at de var de eneste som har løsningen på denne verdens problemer, og gerne med de danske skatteydere som malkekvæg.

Partiet vil gerne fremstå som det socialt liberale parti som tæmmer markedskræfterne, tilsat en humanistisk vinkel, og det selvom resultaterne ofte har været katastrofale.

For der findes næppe et parti i Danmark, måske ud over Enhedslisten og SF, som tror så meget på, at Danmark kan løse alle verdens problemer som de Radikale.

Det bedste eksempel er udlændingepolitikken. Partiet nægter at forholde sig til, at en stor del af de indvandrere Danmark har taget, ikke ønsker at integrere sig i Danmark.

Mange har fundet trygheden i det danske sociale system, hvor kasserne ofte har stået på vid gab, uden nogen former for modkrav. Vi har i dag, dele af Danmark som de facto er styret af kriminelle udlændinge. Den virkelighed har de radikale aldrig ville forholde sig til.

Løsningen har konstant været “send flere penge” modellen, fremfor konsekvens og nul tolerance. For de radikale er pladderhumanismen ofte den eneste løsning. Det er jo synd for dem.

Partiet mener også, at have patent på det gode liv. Politiken dyrkes med en kærlighed, som kun overgås af den Tea Party bevægelsen i USA udviser over for Fox News. Spelt boller og økologisk rødvin, så har man det gode liv.

Partiet skyer således ingen muligheder for, at detailregulere danskernes liv hvis muligt. Den radikale Camilla Hersom foreslog således i ramme alvor, at rygning skulle forbydes i Danmark?! – personlig frihed ja, men på radikale præmisser.

Partiet dyrker gerne rollen som de økonomisk ansvarlige på venstrefløjen. En sandhed med modifikationer, specielt hvis man kigger på de 3 år i Helle Thornings regering.

Landet kører i dag med minusvækst, der mangler 60.000(!) millioner på statsbudgettet, og alligevel udråbes dette som værende en succes. Eneste trøst er nok, at uden de Radikale så det sikkert meget værre ud.

Partiet elsker EU. Danmark er kun en lille brik i den store Union, og naturligvis skal vi betale for sydens overforbrug for lånte penge. Det kaldes radikal solidaritet.

De radikale er næsten religiøse i deres tro på de overstatslige organer som FN og EU, helt uden blik for, at disse organer næsten er hjælpeløse når det kommer til fremtidens konflikter. Disse vil blive løst med våbenmagt, præcist som vi ser det med ISIS i Syrien og Irak.

Udlændingepolitikken er dog partiers akilleshæl. Ved næste valg, kan de radikale se frem til en øretæve. Danskerne har ikke glemt, hvad de sidste mange års politik har skabt af problemer. Det er aldrig klogt, at føre politik med følelserne, fremfor med den sunde fornuft.

Reklamer

Vi har sejret ad helvede til…

Vi har sejret ad helvede til… – sådan sagde fagforeningsmanden Thomas Nielsen engang. Om Socialdemokraterne kunne man sige det samme.

For hvad er der tilbage, af det en gang så stolte arbejderparti? De sørgelige rester, er nok de ord som dækker bedst.

Partiet er ikke længere jord- og betonarbejderens foretrukne, hjemmehjælperen mf. er også væk, hvad gik der galt?

Partiet var i 20erne og 30erne partiet som samlede Danmark. Man tog arbejderen alvorlig, men glemte heller ikke de, som skaffede arbejderen en arbejdsplads. Landsfaderen Stauning var en garant for de langsigtede løsninger, hvilket bla. Kanslergadeforliget fra 1933 vidner om.

Efter krigen fik partiet sit store gennembrud. Efterkrigstidens uendelige opsving, gjorde det nemt at være socialdemokrat.

Festen sluttede mere eller mindre, da arbejderen fik farvefjernsyn. Naturligvis købt på afbetaling. De gode tider skulle jo nok ordne regningen når tiden kom.

Undervejs blev arbejderen i partiet, skiftet ud med en lille elite af højtuddannede. Mange af dem var stærkt inspireret af kommunismen, som på daværende tidspunkt var i fremmarch.

Konstant skubbede man balancen mellem arbejdsgiver og arbejdstager – til arbejderens umiddelbare fordel, hvilket senere skulle vise sig at være til arbejderens bagdel.

Omkostningerne og lønningerne steg år efter år, men i 1979/1980 sluttede festen med et brag. En ny oliekrise så dagens lys.

Desperat forsøgte partiet at låne sig ud af krisen, men forgæves. I 1982 måtte daværende statsminister Anker Jørgensen give op. De borgerlige tog over.

Det blev samtidigt starten på den krise vi ser nu. Arbejderen blev rodløs, han begyndte at kigge efter alternativer. Det alternativ kom i midten af 90erne med Dansk Folkeparti.

Hos Socialdemokratiet bredte panikken sig. Det hele kulminerede med Poul Nyrup’s selvmål i oktober 1999 – “stuerene bliver i aldrig” talen.

Den bemærkning har Dansk Folkeparti aldrig tilgivet Socialdemokraterne. Og den er i dag, kimen til det næsten had agtige forhold de 2 partier i mellem.

Senere kom problemet med EU politikken, hvor Dansk Folkeparti hurtigt har vist sig som samlingspunktet for de EU kritiske borgere i Danmark. Her har liste A fuldstændig glemt sit bagland.

Oven i rækken af problemer for A, er så kommet flygtninge og indvandrerpolitikken. Socialdemokraterne har haft mere end svært ved, at finde sit standpunkt i den problematik. Dansk Folkepartis klare og enkle kommunikation, har talt direkte til “manden på gulvet”.

Dansk Folkeparti har i dag overtaget rollen, som arbejderens foretrukne parti i Danmark. Og den rolle har de ikke, tænkt sig at give tilbage til Socialdemokraterne. Tværtimod.

Ved næste valg står Dansk Folkeparti til, at blive måske landets største parti. Noget der må få det til, at løbe koldt ned ad ryggen hos mangt en socialdemokrat. Årtiers fejlslagen politik viser nu sine konsekvenser.

Socialdemokraterne har glemt deres bagland. Den endeløse række af elitære folketingspolitikere i partiet, tiltaler ikke manden i skurvognen, eller hjemmehjælperen. Det er partiets største problem.

Folkestyrets Fallit?

Uge 42 har budt på 2 meget spændende begivenheder i dansk politik.

Først en gang har vi set Lars Hedegaard gå ind i politik. Han opstiller som løsgænger, men giver det en realistisk mulighed for et valg? – svaret må være et delvist ja.

Lars Hedegaard er kendt for at være særdeles kritisk over for islam, en kritik der nær havde kostet ham livet. Det har vælgerne ikke glemt.

Der er ingen tvivl om, at udlændinge spørgsmålet bliver valgets helt store tema, noget der navnligt vil volde den røde blok problemer.

Lars Hedegaard går til valget som en socialdemokratisk islam kritiker, noget der kan appellere til den yderste fløj af DFs vælgere. Han betegner ikke sig selv som en hardliner, hans program appellerer dog meget til de, der er stærkt islamkritiske. Hans største udfordring vil blive den yderste venstrefløj. De vil gøre alt for at miskreditere hans kandidatur.

Ugen bød også på det nye parti – Nationalpartiet. Navnet lyder meget dansk, men partiet består pt. af 3 pakistanske brødre.

Nationalpartiet vil iflg. dem selv gøre op med intolerancen, over for de fremmede i Danmark. En dagsorden der kan blive svær at sælge uden for det radikale miljø.

Man vil afskaffe diverse begrænsninger i udlændingeloven, noget der det faktum vil åbne op for fri indvandring. Ikke det nemmeste budskab at sælge til den danske befolkning.

For danskerne mener ikke, at de er intolerante over for de fremmede her i landet, snarere tværtimod. Mange føler mere, at samfundet er gået for vidt, for at tækkes fremmede kulturer, med islam som det største eksempel.

Der er også et paradoks i, at Nationalpartiet pt. udelukkende består af mænd, noget der ikke vil gøre det nemmere, at få det kvindlige vælgerpotentiale i tale. Nok snarere tværtimod.

Nationalpartiet har også annonceret, at det er et EU positivt parti. En holdning som har det sværere og sværere i Danmark.

Er det folkestyrets fallit, at vi nu ser flere og flere partier dukke op? Alternativet, Nationalpartiet samt løsgængeren Lars Hedegaard. Nej, det er nok nærmere et sundhedstegn.

Det er positivt, at vælgerne engagerer sig politisk, men det er også en advarsel til de etablerede partier. Der er en reel risiko for et nyt jordskredsvalg ala det vi havde i 1973.

Det bliver nok næppe de nuværende partier (Alternativet og Nationalpartiet) som skaber en revolution i det politiske landskab, det bliver nok snarere Dansk Folkeparti.

DF fisker pt. i rørte vande omkring udlændingedebatten, deres formand er populær som aldrig før, de har store chancer for at blive Danmarks største parti efter valget, de venter kort sagt kun på, at der trykkes på knappen.

Dansk politik har aldrig været mere spændende.

1. Maj

”Jeg blev spurgt af fjernsynet udenfor, om jeg synes, stemningen i denne debat havde været hadsk – det kommer an på, hvordan man ser på det: Når man diskuterer så principielle spørgsmål, som vi har diskuteret i dag om menneskesynet, om at der skulle være forskel på, hvorvidt man nu har aner tilbage fra et fremmed land, eller man ikke har, selv om man er dansk statsborger – så kan jeg godt forstå, at der bliver sagt meget barske ting heroppe fra om Dansk Folkeparti. Jeg synes, at de alle sammen var velbegrundede. Derfor siger jeg til Dansk Folkeparti: Uanset, hvor mange anstrengelser, man gør sig – set med mine øjne – stuerene, det bliver I aldrig! – Poul Nyrup Rasmussen, oktober 1999”[i]

 

Hvis man skal kigge på Socialdemokraternes nuværende nedtur, så er den ikke kommet i løbet af natten, den er nærmere en konsekvens af den fatale tale Poul Nyrup holdt i 1999. For med talen, fik han lagt grundstenen til den uforsonlige stemning, der er i mellem Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. To partier som egentligt burde kunne samarbejde på visse områder, men som i dag er hinandens største fjender, og hvorfor så det?

Ethvert parti har brug for politikere som dets vælgergruppe kan identificere sig med. I det engang så stolte arbejderparti, har man haft en del ledere hvis baggrund var i arbejderbevægelsen med dens stolte historie. Mennesker som Thorvald Stauning, H.C. Hansen, Anker Jørgensen var folkelige typer som forstod arbejderens bekymringer, og som talte i et sprog arbejderen kunne forstå.

I dag er Socialdemokraterne blevet et parti som har tabt kontakten med baglandet, og hvis frontfigurer ikke har den folkelige appel. For der er en verden til forskel, fra Gucci håndtaskerne og de trendy caffe-latte cafeer på Østerbro, til den verden hjemmehjælperen oplever i Hobro. I dag har partiet ikke længere arbejderen som ønsker at gøre en forskel for sine kammerater i front, nej man har valgt levebrødspolitikeren med akademisk baggrund, og det er i min optik en del af partiets problem.

For når vi har en statsminister hvis største politiske bedrift har været, at føre blå politik, i en rød regering, så viser det noget om manglen på ideologisk DNA samt føling med baglandet. Og når vi oplever en statsminister uden de store lederevner, og hvor det ofte opleves som om, det er indenrigsministeren som er den faktiske leder af regeringen, så er det med til at skabe et billede af et parti i krise, og af en leder uden politisk gennemslagskraft.

På den anden side af billedet ser man Dansk Folkeparti. Et parti som næsten kan gå på vandet pt, og hvis klare og enkle kommunikation rammer direkte ned i Socialdemokraternes vælgerkorps. Man taler med arbejderen og ikke om arbejderen. Dansk Folkeparti har ligeledes efter min mening, gennemført det bedste og mest gennemførte formandsskifte set i dansk politik i de sidste 50 år. Kristian Thulesen Dahl virker til, at være en folkelig og driftssikker formand, noget der i høj grad appellerer til store dele af Socialdemokraternes vælgerkorps.

Dansk Folkeparti har også med sin letforståelige politik, formået at give arbejderen svar på mange af de bekymringer der optager den del af vælgerkorpset. Man taler i en klart og enkelt sprog, og det er som regel kun med til, at gøre et parti stærkt. Som modsætning har vi Socialdemokraterne, som til gengæld har forsømt at give et klart svar på de udfordringer den danske velfærdsstat står over for, set i lyset af EU’s seneste udmeldinger på området, på udlændingeområdet – og på mange andre af de andre områder som typisk optager partiets traditionelle vælgere. Arbejderen kan således ikke længere identificere sig med partiet, partiet har med andre ord tabt sin identitet, og det er livsfarligt for ethvert parti.

Hvis Socialdemokraterne skal genfinde fordums styrke, vil det kræve et opgør med den manglende politiske profil, en tættere kontakt med baglandet, samt stærkere profiler i fronten af partiet. Man har i dag med Mette Frederiksen, en profil som vil kunne appellerer mere bredt til den del af vælgerkorpset man gerne vil have i tale. Om hun er stærk nok som statsminister profil kan kun tiden vise, men en ting er helt sikkert, med Helle Thorning som den forsatte leder, vil man kun forstærke partiets krise.

For Socialdemokraterne burde med deres historie, kunne spille en betydelig rolle i dansk politik, men det kræver at man genopfinder sin historie. Dansk Folkeparti står i dag for de fleste som det eneste ”rigtige” arbejderparti, og det må siges at være katastrofalt for Socialdemokraterne – specielt når man tænker på, at partiet end ikke har haft 20 års fødselsdag. Socialdemokraterne risikerer at smide mere end 140 års historie væk, hvis ikke man indser alvoren i partiets krise – og tager handling hurtigst muligt.

Så da Poul Nyrup i 1999 kaldte Dansk Folkeparti for et ikke stuerent parti, gjorde han nok ubevidst Socialdemokraterne en bjørnetjeneste. For den udtalelse har man ikke glemt i Dansk Folkeparti, og den virker stadigt som gift for et fremtidigt samarbejde. Og som udviklingen er lige nu, er det nok mere Socialdemokraterne der ville have gavn af et samarbejde end Dansk Folkeparti – og det må give anledning til en del panderynker i den socialdemokratiske lejr.

Så når arbejderbevægelsen mødes den 1. Maj, vil der nok være mange, som er rystede over partiets krise, og som vil forlange klare svar fra ledelsen, og det forstår man godt. For et parti med så stolte traditioner, burde slet ikke være nået til det punkt hvor man er nu. Men det er en konsekvens af den manglende fokus på egen politik, samt den manglende føling med baglandet. Intet parti kan overleve uden at der er fokus på de 2 områder. Alt andet vil før eller siden føre til en selvdestruktion, uanset historik eller fordums styrke.

 

 

 

 

 

[i] Citat Wikipedia

Verdens bedste halvgode nation

Jeg blev født mandag den 8. maj 1972 klokken 2015 i en lille jysk provinsby.

60ernes uendelige økonomiske opsving var for længst væk. Det var blevet hverdag igen. Året efter sejlede Danmark ind i en energikrise, som bød på noget så sært som bilfrie søndage. Hvem havde troet det?

Jeg fik en normal dansk opvækst. Jeg gik i Folkeskolen, fik lært at synge med på ”Vi voksne kan også være bange”, kom på fritidshjem og gik til spejder.

Senere gik turen via en ungdomsskole til handelsskolen. Efter handelsskolen trodsede jeg studievejlederen, og tog en elevplads frem for et universitetsstudie. Friheden, og muligheden for at tjene mine egne penge, trak i mig. 

Min interesse for politik kom sent i livet. Jeg voksede op med Lacoste, sejlersko og Poul Schlüter i det Danmark lærte at kende som ”fattig 80erne”.  I radioen sagde popkultur fænomenet Kim Schumacher:

”Danmark er verdens bedste halvgode nation”…

Senere fandt jeg ud af, at Kim havde ret.

For hvad er det der gør, at vi i Danmark altid er tilfredse med den næstbedste løsning? – selvom vi med verdens højeste skat, moms, afgifter mv. burde have verdens bedste nation. Hvorfor vil vi altid kun være gode, men ikke blandt de bedste? Ligger det i opdragelsen, skolesystemet eller i den danske kultur?

Janteloven er mærkværdigvis nok, med stor sandsynlighed, den lov de fleste danskere har hørt om. Man skal helst ikke tro, at man er noget – og i hvert fald slet ikke vise hvis man har succes.

I USA, i Kina – ja, mange steder i verden er det lige omvendt. Er det smukt eller god stil?  Det vil jeg ikke gøre mig til smagsdommer over. I Danmark kræver det dog, for det meste, hårdt arbejde at blive rig – det synes vi ofte at have glemt, når vi forarges over andres succes – jeg selv inklusive.

Jeg besøgte USA for første gang i 1991. Blev straks fascineret af landet med den ultimative frihed. I min ungdoms naivitet, troede jeg, at den samme model ville virke i Danmark. Senere har jeg dog set andre sider af den amerikanske drøm, som har gjort mig klogere. Danmark skal ikke have en amerikansk model, vi skal have en dansk model med amerikanske delelementer.

Vi skal have styrket lysten til at blive selvstændige erhvervsdrivende, og vi skal sørge for at samfundet skaber de mest optimale rammevilkår for de mennesker, der skaber vækst og arbejdspladser. Vi skal have sænket skatten, så det bliver mere attraktivt at arbejde. Det, at kunne forsørge sig selv og sin familie, må være i alles interesse – især samfundets.

Når jeg læser om 109-årige Marie Jensen, som må tilbringe op til 14 timer om dagen i sin seng, fordi hendes kommune mangler hjemmehjælpere – så har samfundet svigtet sin opgave. Specielt, når man i samme åndedræt kan læse om kommunalt støttede film om nisser, GPS-styrede bycykler, og nu senest offentlige misbrugskonsulenter, som skal sættes ind mod almindelige menneskers ”hverdagsdrikkeri” og udspørge borgerne om deres alkoholvaner.

Hvor går grænsen? Er det ved folks vægt? deres rygevaner? Eller hvor langt skal vi med ind i danskernes privatliv, før staten slipper kontrollen over borgerens liv – samt borgernes (skatte)penge? I Danmark er vi nu så langt ude, at myndighederne vil til at kontrollere, hvor borgeren ønsker at stille sine havemøbler – på borgerens egen grund?! Hvor er fornuften i det? Har vi glemt begrebet ”frihed under ansvar”?

Vi har skabt verdens største offentlige sektor, men har vi skabt verdens bedste samfund? Det tvivler jeg på. Vi kunne få meget mere for pengene, hvis vi turde udfordre hinanden på måden at gøre tingene på. Vi bruger alt for mange penge på bureaukrati og nyttesløs registrering, og til hvilken nytte? Er dette et resultat af trangen til millimeterretfærdighed? Jeg tror det. 

Jeg ønsker ikke et forsikringssamfund a la det, man har i USA. Jeg vil gerne betale for alles lige ret til sundhedsvæsenet, uanset indtægt, til ældrepleje samt til undervisning i verdensklasse. Til at de der reelt har brug for hjælp, får den. Men jeg vil f. eks ikke betale for, at unge kriminelle udstyres med cykler med den begrundelse, at så stjæler de ikke andres. Hvor er logikken i det? Skal vi til at belønne folk, som ikke kan overholde landets love? 

Staten og kommunerne, skal kun koncentrere sig om kernevelfærden – og så burde der være rigeligt at se til. Jeg kan f. eks ikke finde nogen logik i, at en kommune finansierer en motions-app, som konkurrerer med private produkter, med den ene hånd, og afskediger hjemmehjælpere med den anden hånd. Det er en helt forkert prioritering. Måske er det kun små beløb i et stort budget, men mange bække små.. som jeg voksede op med i 70’erne – det er prioriteringen, jeg angriber. 

Jeg irriteres over EU’s enorme fråds med skatteborgernes penge, det enorme bureaukrati, samt trangen til at blande sig i alt mellem himmel og jord. Men jeg har også indset, at Danmark har brug for et stærkt europæisk handelssamarbejde. Et samarbejde med fokus på fred, frihed og frihandel. Den danske økonomi er simpelthen ikke stærk nok til at kunne stå alene – modsat amerikanernes.

Hvis vi turde tage et opgør med ”vi plejer modellen”, er jeg sikker på, vi kunne gøre Danmark til en af verdens rigeste nationer. Vi har mulighederne, det handler derfor mere om viljen. Vælger vi at fortsætte den nuværende kurs, er jeg bange for at vi bliver hængende, som det Kim Schumacher kaldte ”Verdens bedste halvgode nation”. Det ville være synd, for vi kan gøre det bedre – og vi skylder vores børn at vi gør forsøget.

 

 

 

Politisk Petanque

 

236.860 mennesker. 236.860 stemmer.

 

Vi taler om Enhedslisten. Nogle af Danmarks største medie darlings. For det virker som om, de fleste danske journalister mangler den kritiske sans når det kommer til Enhedslisten. Hvad vil de med det danske samfund?

For hvis vi skal tro på ovenstående, så har vi i Danmark 236.860 mennesker, som savner fattigdom, vareknaphed og censur.

Jamen, det kan jo ikke passe. Nej vel?

Måske er det at stemme på Enhedslisten, det samme som at blive medlem af en Petanque klub? De fleste kan smide en kugle, men det er jo ikke ensbetydende med, at alle har læst – og forstået – reglerne. Man må spørge sig selv: Har alle de vælgere virkeligt læst partiets program? … … – jeg har min tvivl.

Jeg nægter simpelthen at tro på, at så mange mennesker ønsker noget, som alle andre for længst har opgivet, hvis vi lige ser bort fra to lande, hvor borgerne ikke er blevet spurgt – eller har, turde gøre oprør: 

Cuba og Nordkorea.

Måske skyldes Enhedslistens succes, at deres frontfigurer har medietække? Jeg ved det ikke, men jeg indrømmer gerne, at Johanne Schmidt-Nielsen er en hel del pænere end Raul Castro, eller Kim Jung-Un. Det med khaki uniformer er bare så old school – specielt i vores del af verden.

Ifølge tidligere udmeldinger fra partiet skal Danmark snart igennem en revolution. Til at starte med, hed det én tandbørste per mand, og så i kollektiv. Nu må vi så åbenbart godt slippe for kollektivet – mod at forære de danske virksomheder til revolutionens sønner. Nej, året er ikke 1880, men 2014(!?)

”Fagbevægelsen har forsømt offensivt at stille krav til organiseringen af arbejdet og til hvad, der produceres af hvem og hvor. Hermed har fagbevægelsen isoleret sig i forhold til de nye generationer af arbejdere, som stiller krav om medbestemmelse og demokrati – også på arbejdspladserne”[i]

Den lader vi lige stå et øjeblik…

Skal Jens Hansen eller 3F nu til at bestemme, om der må laves letmælk eller ymer? Eller om produktionen skal foregå i Christiansfeld eller i Næstved? Eller – hvordan skal det lige forstås? 

Nåh nej, vi taler om god gammeldags planøkonomi. En kæmpe succes – specielt hvis man spørger dem, der har prøvet den. Det største problem dengang var bare ikke placeringen af produktionsapparatet. Nej, det største problem var nærmere det manglende output – samt de efterfølgende tomme butikshylder.

Mon ikke det interesserer Jens Hansen mere, hvor meget der går ind på budgetkontoen, samt at der er ordnede arbejdsforhold og et fornuftigt kørselsfradrag – end om køreturen går til Christiansfeld eller Næstved? – for ikke at snakke om, hvorvidt der laves letmælk eller ymer. Det kunne jeg godt forestille mig.

”Det forhold, at det kapitalistiske samfund bygger på privat ejendomsret og markedsøkonomi har alvorlige konsekvenser ikke blot for samfundet og det enkelte menneske men også for naturen og miljøet. 
Den private ejendomsret betyder at væsentlige samfundsmæssige ressourcer udnyttes udfra private interesser, hvor ejerne ikke behøver tage hensyn til samfundets interesser. Udnyttelsen styres i stedet af ejernes ønske om at optimere deres profitter, ofte uden hensyn til miljøet og fremtidige generationer”[ii]

Jeg ved ikke, hvem der fik ovenstående kapitel skrevet ind, men det kan næppe have været en person, der har været længere væk end på en weekendtur til Berlin. For hvis der nogensinde har været en produktionsform, som var og er nedbrydende for miljøet, så må det være kommunismen og planøkonomien. Måske gik der lidt for meget teoribog i den? – jeg tror det.

Og bedst som jeg gik og troede, at socialismen var noget med kærlighed og solidaritet, faldt jeg over denne paragraf:

“Socialt drejer det sig om at omfordele fra privat til kollektivt forbrug på områder, hvor kollektivt forbrug kan sikre en mere ligelig adgang til behovsopfyldelse og hvor belastningen af naturgrundlaget samtidig kan gøres mindre, også ved at flere deles om at bruge et produkt som f.eks. en bil, en vaskemaskine, en computer”.[iii]

Fælles køkken, bad og tøjvaskefaciliteter, har man jo hørt om i et kollektiv. Men punktet med computeren er næppe skrevet af folk med teenagere i huset. Deles om en computer..? – ja så tror jeg også på den med Julemanden – og hvor er solidariteten med de voksne?

Jo mere man læser i Enhedslistens principprogram, jo mere virkelighedsfjernt virker det. Mon de danske journalister har nærlæst programmet? – det er jeg ikke helt sikker på. At dømme efter den naivitet de møder partiet med, kan jeg have min tvivl.

For det giver stof til eftertanke, at et parti som i starten af marts, i ramme alvor, foreslog en nationalisering af den danske industri, samt et forbud mod at tjene penge på andre mennesker, fik nogenlunde den samme mængde overskrifter, som da de Konservative forleden foreslog en opgradering af den danske flåde.

En gennemførsel af Enhedslistens forslag, ville med garanti have udløst den største forandring i det danske samfund, siden indførslen af den almindelige værnepligt i 1848, som igen hænger sammen med ophævelsen af Stavnsbåndet den 20. juni 1788. Det kalder jeg tankevækkende.  

 

 


[i] Enhedslistens princip program på deres hjemmeside

Den statslige og kommunale luksusfælde

Som medlem af Liberal Alliance har jeg hørt meget. Vi er eftersigende lidt kedelige, med tendens til at være smålige og har ofte mangel på forståelse for statslig samt kommunal økonomi. Vi har, efter andres mening, ofte ingen indsigt i hvad borgerne vil have – eller om hvordan tingene skal finansieres, og vi er dem der altid siger nej, når alle andre kan se fornuften og åbner kassen og lader festen begynde. Men passer det?

Julen er normalt noget man forbinder med små og mellemstore børn. Julemanden er ham den store mand i den røde uniform med det hvide skæg, som vi troligt hvert år stiller op til fotografering med vore børn, og så skulle man jo mene at det var det.

Men for mange kommunale og statslige politikere, er rollen som Julemand noget man tager meget seriøst. Det handler om gaver, store gaver. For det er, af en eller anden årsag, ikke særligt populært at være den som stopper optakten til en god fest, eller stiller spørgsmålstegn ved formålet med festen.

For mange politikere omgås borgernes skattepenge med nogenlunde den samme fornuft, som den man ser i tv-programmet ”Luksusfælden”. Hver uge kan man følge danske familier, hvor økonomien er kørt af sporet, og hvor man har brugt enorme beløb til fest og sjov, fremfor at betale den næste termin på huset.

Udsendelserne gemmer sikkert på op til flere ulykkelige skæbner, men det må nu en gang handle om det personlige ansvar – samt om anvendelsen af den sunde fornuft – og det gælder alle parter omkring bordet.

Denne mangel på brugen af den sunde fornuft, er næsten lige så åbenlys når man ind i mellem ser på hvad de kommunale politikere mener, bør betales med borgernes skattepenge. Jeg tør næsten vædde på, at hvis det var de ansvarliges egne penge, så var kassen aldrig blevet åbnet.

I denne uge kunne man f. eks læse at byrådet i Fredensborg har bevilliget 1 million kroner, som støtte til en film om Julen(!?). Jamen det er jo ”kun” en million, ja lige netop. Mange bække små…

“Vores støtte til ‘Familien Jul’ skal ses som en investering i fremtiden, og vi regner bestemt med, at vi med årene vil kunne se, at pengene kommer tilbage i form af øget turisme, bosætning og handel – ikke mindst her uden for i gågaden,” sagde Thomas Lykke Pedersen (A) ved et pressemøde forud for eftermiddagens optagelser.

Han understregede dog, at filmen blot er ét af flere led i en samlet strategi, der skal trække nye beboere og flere turister til kommunen”[i]

Undskyld, med alt ære og respekt, men nu er det ikke lige Fredensborg jeg sådan lige umiddelbart forbinder med Julen. Det er nok nærmere Tivoli eller Den Gamle By i Aarhus samt Grønland. Og jeg har nogenlunde samme tiltro til effekten omkring øget bosætning og turisme, som hvis jeg påstod, at en kommunal støttet film om Carlsberg ville få flere folk til at besøge, samt flytte til Fredericia.

Måske ville en film om de danske slotte og herregårde, give mere mening for Fredensborgs skatteborgere – hvis det endeligt skulle være. Og til sidst bør det nævnes, at kommunen har en meget stor gæld.

Det kan altså ikke være fornuften som driver værket, det må nærmere være den berømte ”feel good” fornemmelse. Det føles godt og kulturelt, men virker det? – og giver det nogen værdi for skatteborgerne? – jeg tvivler.

For når jeg kan læse om 109 årige Marie Jensen, som må tilbringe op til 14 timer om dagen i sin seng, fordi hendes kommune ikke har hjemmehjælpere nok, så mener jeg at den er gal med prioriteringen i vores velfærdssamfund. Jeg mener ikke, at en film om Julen og nisser er en kommunal kernekompetence.

Det kommunale storsind med skatteborgernes penge, er endda nået så langt ud, at Socialdemokraterne på Frederiksberg i denne vinter foreslog kommunalt betalt skøjteundervisning. Hvis ikke det var så komisk et forslag, vil jeg nærmere betegne det som tragisk. Hvordan kan den slags nogensinde blive en kommunal opgave?

For hvis vi vil gøre os håb om, at bevare danske arbejdspladser samt øge vores konkurrenceevne, så må denne ekstravagante adfærd med borgernes skattepenge stoppes. Vi har simpelthen ikke råd til, at staten og kommunerne forsætter med at lege julemænd på samfundets regning.

I min verden må – og skal – der prioriteres, og det må være samfundets svageste borgere som kommer i første række. Børnene, de ældre, de svage, de syge – alle som har brug for hjælp. Jeg vil til enhver tid forsvare mit nej til kommunalt projektmageri samt lemfældig omgang med skatteborgernes penge, og hvis det gør at man er kedelig og mangler indsigt i økonomi, så kan det ikke være anderledes.

For jeg synes, at vi skylder dem der opbyggede det danske velfærdssamfund, at behandle rammerne med respekt og så holde fokussen på det der var den oprindelige model. Et sikkerhedsnet til borgerne i tilfælde af, at deres evner til selvforsørgelse kom i problemer. Det var aldrig tænkt som et skattefinansieret tag-selv bord.

 

 

 

 

 

 


[i] Lokalavisen.dk den 12.3.2014